×
Návrat do školy

Ve středu 25. listopadu v 8.00 začíná výuka 4. ročníku a oktávy. V pondělí 30. listopadu nastoupí do školy žáci primy a tercie, které v týdnu od 7. prosince vystřídají studenti sekundy a kvarty.

Mladé zastupitelstvo

Letošní kvarta se zúčastnila již pátého mladého zastupitelstva města Dačice, které se konalo 22. června 2017 v hlavním sále KD Beseda. Radnice tuto akci pořádá, aby se mladí lidé dozvěděli něco více o chodu města a funkci Zastuptelstva města Dačice.

Jelikož je studentů kvarty málo do počtu dvaceti zastupitelů, doplnil nás komparz z kvarty. Z dvaceti zástupců bylo vybráno šest radních, další tři představovali členy návrhové komise a dva měli roli ověřovatelů zápisu. Pozvánku i program, na kterém byly podrobnosti o bodech, jež jsme měli projednávat, jsme obdrželi předem.

Pan učitel Krajíček představoval veřejnost. Diskuze nebyla moc dlouhá, ale na všem jsme se shodli. Projednávali jsme třeba závěrečný účet města za rok 2016, přestavbu Domu dětí a mládeže v Dačicích či koupě pozemků. Pana starostu, který si pro nás připravil i krátkou prezentaci o Dačicích, těšilo, že jsme návrhy jen bezmyšlenkovitě neodsouhlasili. Asi dva návrhy neprošly. Mladé zastupitelstvo pro nás bylo přínosnou akcí, všichni se zapojili a dozvěděli něco o chodu města. Zjistii jsme také, jaké problémy město řeší a jak funguje jeho správa.

Barbora Lesná, kvarta

Vloženo Od
nahoru