Gymnázium Dačice | 70 let
×
Ústní maturitní zkoušky

Ve dnech 20. - 22. května probíhají ústní maturitní zkoušky 4. ročníku a oktávy. V těchto dnech jsme schopni zajistit výuku pouze třídám nižšího gymnázia. 1.-3. ročník, kvinta, sexta a septima mají ředitelské volno.

Otevření Gymnázia Dačice

Tak to v letošním školním roce přece jen stihneme. Ve druhé polovině června znovu otvíráme naše gymnázium a rádi vás tu zase uvidíme. Bližší informace k otevření školy najdete v tomto článku.

2 minuty ke čtení vloženo před 4 roky

Na základě rozhodnutí vlády z 25. 5. o otevření škol od 8. 6. k realizaci občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol i žáky středních škol a v souladu s personálními a prostorovými podmínkami naší školy otevíráme Gymnázium Dačice od 15. do 26. června 2020.

Abychom vyhověli současným hygienickým požadavkům, snížili jsme kapacitu školy. Pro každou třídu předpokládáme návštěvu školy 2–3 dny v týdnu na 5 vyučovacích hodin, během kterých budou podle zvláštního rozvrhu probíhat konzultace zaměřené na opakování a shrnutí učiva především v klíčových předmětech – český jazyk, cizí jazyky a matematika. Výuka bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Rozvrh konzultací bude žákům k dispozici nejpozději ve středu 10. června.

Docházka do školy je dobrovolná. Ve dnech docházky mají žáci nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně.

Provoz školy po znovuotevření se řídí aktualizovaným manuálem MŠMT k ochraně zdraví (PDF / 1,2 MB) přičemž základní podmínky pro vstup žáka do školy jsou následující:

1. Zletilý žák nebo rodič nezletilého žáka musí potvrdit účast ve škole třídnímu učiteli do 1. června 2020.
2. Před prvním vstupem do školy musí každý žák odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.
3. Žák nebude mít při vstupu do školy zvýšenou teplotu a nebudou na něm patrné ani další příznaky nákazy.
4. Každý žák bude mít s sebou  minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
5. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, respektive k vyřazení žáka z konzultací.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat vedení školy.

Těšíme se na vás!

 

Vloženo Od
zpět nahoru