×
Den otevřených dveří on-line

Připojte se ve středu 8. prosince k virtuálnímu dni otevřených dveří z odkazu, který najdete v článku na našich stránkách. Prezentace studia proběhne v 10 a 16 hodin.

Pobyt ve Vodňanech

V termínu 9. až 13. října proběhl týdenní pobyt na Fakultě rybářství a ochrany vod ve Vodňanech.

2 minuty ke čtení vloženo před 2 roky

Vybrané studentky sexty, 2. a 3. ročníku v doprovodu vyučujících RNDr. Aleny Smejkalové a Mgr. Miroslavy Chňoupkové odjely v pondělí v 5:30 z autobusového nádraží z Dačic a v 9 hodin byly ubytovány koordinátory projektu MEVPIS na fakultě. Společně s gymnáziem Klatovy byli studenti a vyučující seznámeni s programem, vytvořením závěrečných výstupů a rozdělením do čtyř předem určených skupin- etologie ryb a raků, vodní toxikologie a ichtyopatologie, zárodečné buňky a říční niva.

Odpoledne proběhla přednáška na téma: Jak funguje říční niva, pod vedením RNDr.Bořka Drozda Ph.D. V úterý se všechny čtyři skupiny vydaly na prohlídku Botanického ústavu v Třeboni, kde se studenti dozvěděli něco více o vodních a mokřadních rostlinách. Poté se přesunuli na lokalitu do říční nivy Lužnice, na Majdalenu, kde se prováděl průzkum tůní a řeky a odlovené ryby a bezobratlí sloužili jako materiál pro závěrečný výstup pro skupinu říční nivy. Ve středu dopoledne pracovaly všechny skupiny se získanými materiály v příslušných laboratořích a skupina raků odjela do Vimperku na odlov raků. Odpoledne jsme strávili exkurzí na rybochovném experimentálním pracovišti FROV JU a přednáškou na téma: Raci.

Následně se začalo pomalu pracovat na vlastních výstupech. Ve čtvrtek odpoledne pro všechny studenty byla připravená exkurze do Genetického rybářského centra s ukázkou jeseterů a pracovali na svých výstupech, kdy jsme už měli dostatečný materiál na zhotovení výstupu. Páteční odpoledne bylo vyhrazeno k finalizaci výstupů, kde každá skupina měla za úkol zhotovit prezentaci na dané téma, poster a video shrnující celý pobyt ve Vodňanech společně s průběhy a výsledky výstupů. Odpoledne skupiny prezentovali své výstupy před hodnotící komisí sestavující se z vědců a asistentů, se kterými v týdnu pracovali. Celý tento týden byl plný nových informací, zkušeností, poznali jsme lépe práce v laboratořích, seznámili jsme se s novými přístroji na měření konduktivity, Secciho deska a další. Pobyt ve Vodňanech byl velice záživný a všichni si ho velice užili.

Za projekt nadaných žáků Kateřina Nováková

Vloženo Od
zpět nahoru