×
Pozvánky k přijímacím zkouškám

V pondělí 18. května budou rozeslány pozvánky k přijímacím zkouškám na Gymnázium Dačice všem uchazečům, kteří mají naši školu uvedenou v přihlášce na prvním místě.

Výuka laboratorní techniky v kvartě

V úterý 31. října si žáci kvarty v rámci laboratorní techniky ověřili s využitím moderní digitální technologie, jak pracují kvasinky obsažené v potravinářském droždí.

Sledovali, jak se mění činností kvasinek koncentrace kyslíku v kádince s cukrem a vodou o různé teplotě v závislosti na čase. K měření použili měřící čidla systému PASCO (senzor rozpuštěného kyslíku a teplotní sondu). Výsledky experimentu vyhodnotili graficky na noteboocích v programu „PASCO CAPSTONE“.

Mgr. Miroslava Chňoupková

Vloženo Od
nahoru