×
Kritéria přijímacích zkoušek na GD

Na stránce Studium/Přijímací zkoušky byla zveřejněna kritéria pro přijímání žáků do čtyřletého i osmiletého gymnázia pro školní rok 2021/2022.

Roušky při vyučování

Od pátku 18. září vstupuje platnost vládní opatření o ochraně dýchacích cest rouškou ve školách po celé České republice, a to i při vyučování.

Ministr zdravotnictví ohlásil od pátku 18. září 2020 povinnost nosit roušky ve školách. V budově gymnázia toto opatření platí v šatnovém vestibulu, na chodbách, toaletách i ve školní jídelně, pokud právě neobědváte. Nově je také nutné mít roušku nasazenou při pobytu ve třídě. Roušku mohou žáci odložit v hodinách tělesné výchovy a v hudební výchově při zpěvu. Prosíme všechny pedagogy i studenty o dodržování aktuálního vládního opatření. 

Vloženo Od
nahoru