Gymnázium Dačice | 70 let

Terénní exkurze z biologie a zeměpisu na Pálavu

Již tradičně v půlce května proběhla terénní exkurze z biologie a zeměpisu. Letos na přání žáků se konala převážně v Chráněné krajinné oblasti Pálava na Mikulovsku.

4 minuty ke čtení vloženo před 3 týdny

Exkurze řízená tvrdou rukou a jasně daným harmonogramem začala 13. května, kdy se naší první zastávkou stal Ústav biologie obratlovců AV ČR ve Studenci na Třebíčsku. Zde jsme se při opravdu zajímavých prohlídkách dozvěděli něco o ptácích, a také o místních laboratořích a chovech obojživelníků. Následoval dlouho očekávaný přesun na oběd v Mohelně, po němž jsme obdivovali krásy NPR Mohelnská hadcová step a také kaňonu řeky Jihlavy. Rezervace nabízí působivý panoramatický pohled na blízkou vodní nádrž Mohelno, vidět jsou i vysoké chladící věže jaderné elektrárny Dukovany. Hadec (serpentinit; bazická tmavozelená či černozelená hornina) zde vytváří ostrůvek „exotického“ biotopu v jinak monotónní krajině moravského moldanubika a moravika. Jedná se o toxický substrát pro celou řadu běžných rostlin (způsobuje nanismus) a tudíž je zde prostor pro celou řadu vzácných rostlin a ně navázanou faunu, které nedokážou jinde přebývat kvůli silným konkurenčním tlakům generalistů (viz odkaz zde).

Další den již začal v krásném ubytování v areálu ZŠ Hraničářů Mikulov. Po snídani v místní školní jídelně jsme došli na autobus a přesunuli se do nedaleké do Klentnice. Tam nás paní Mgr. Helena Chytrá vedla klikatou pětikilometrovou cestou přes NPP Tabulová hora a Sirotčí hrádek s kolosálními výhledy na celé Pavlovské vrchy. Při cestě jsme poznali hlavní botanické skvosty zdejších chráněného území (viz zde). Odpoledne jsme pak navštívili bývalý vápencový lom a vyjímečnou jeskyni Turold, která se stala vyjímečnou hlavně díky skvělému výkladu historie a zajímavostí tamním průvodcem. Tento krasový systém se vytvořil v bradle jurských vápenců (tj. charakteristické pálavské vyvýšeniny) na severním okraji Mikulova. Vyčerpávající program byl zakončen půdní charakteristikou v okolí této geologické lokality. Charakteristické vápencové půdy (terra calcis), rendziny a pararendziny, jsou zde doplněny na sprašových návějích o umbrické horizonty černozemí. Kopání půdní sondy v černozemi se zmocnili šikovní chlapci. Zbytek buď pozoroval, nebo se opaloval.

„Den D“, neboli středa 15. května. Vrchol výletu v podobě pěšího celodenního výletu do Lednice, kam jsme se dostali po 10 kilometrech urputné chůze přes soustavu Lednických rybníků. Ač obdiv řady z nás se soustředil spíše na obědy tamních podniků, výplň návštěvy byla velmi zábavná. Navštívili jsme Zámek Lednice, který jsme si náležitě prohlédli. Následně část odjela zpět na ubytování a na hokej (skupinový zápas Česko–Švýcarsko) a část objevovala zákoutí rozlehlých zahrad Lednicko-valtického areálu a část pokračovala do lednického Mendelea, Ústavu genetiky Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. Po prezentaci zdejšího výzkumu genetiky rostlin a práce v laboratoři si žáci, kteří vytrvali, mohli za odměnu odnést kulturu in vitro rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia), naší masožravé rostliny. Ti, co setrvali, si návštěvu velmi chválili.

Ve čtvrtek následoval ornitologický a hydrobiologický program s Kryštofem Hájkem na Svatém kopečku a v zatopeném lomu Janičárův vrch a odpoledne jsme absolvovali závěrečnou pěší túru z Klentnice do Dolních Věstonic, při níž jsme přihlíželi dalším nádherám Pálavských vrchů, hlavně těm úplně nejvyšším – Děvínu. Následovala poslední chutná večeře v mikulovské školní jídelně, která nás hostila po celou dobu exkurze.

Poslední den, pátek 17. května, byl zejména ve znamení odjezdu. Před návratem do Dačic jsme si však udělali zastávku ještě v místním vinařství s dlouhou tradicí Chateau Valtice. Zde nám byl prezentován hlavní kolorit jižní Moravy – vinařství. Nahlédli jsem do místní výroby a sklepů. Po této části následoval už jen oběd ve Valticích a odjezd domů, ke škole do Dačic, kde byla exkurze oficiálně zakončená.

Terénní exkurze byla obohacující a všichni účastníci si ji náležitě užili, někdy k tomu nepotřebovali ani nabitého programu. Velké dík patří panu učiteli Mgr. Janu Dohnalovi, paní učitelce Mgr. Chňoupkové, Mgr. Lebedové a paní učitelce RNDr. Smejkalové, která doprovodila naši školní výpravu. Organizace byla skvělá, více takových exkurzí!

Za nás učitele děkuji zase odpovědnému přístupu žáků a za skvělou reprezentaci školy. Děkuji také Davidovi Novákovi a jeho týmu za skvěle natočené a sestříhané video, ve kterém se dozvíte další podrobnosti a pikantnosti z celé akce.

Autor: Petr Vican s přispěním Jana Dohnala

Vloženo Od
zpět nahoru