Volnočasové aktivity na GD

Půlka září za námi a kroužky už většinou rozebrány. A co vy? Podařilo se vám zapsat se na všechny vysněné kroužky? Pokud ne anebo vám někde zůstala skulinka v programu, přicházíme s kvalitní nabídkou volnočasových aktivit na GD pro letošní školní rok

2 minuty ke čtení vloženo před 9 měsíci

3D tisk
První setkání si žák domluví s panem učitelem Nemčikem osobně. Během této schůzky budou vysvětleny základy tisku, fungování 3D tiskárny, práce s modely a programy k vytváření modelů. Následuje samotný tisk modelů pod dohledem pana učitele Nemčika.

Badatelský klub
Badatelský klub bude probíhat od října a zájemci se mohou hlásit u pana učitele Dohnala, který se s nimi dohodne na konkrétním termínu. Kroužek je určen pro žáky se zájmem o terénní metody výuky, jeho součástí budou terénní vycházky v okolí školy (podle povětrnostních podmínek), práce s geografickými informačními systémy a rozšíření znalostí z oboru geografie a biologie nad rámec školní výuky.

Čtenářský klub 
Čtenářský klub pro čtenáře z nižšího gymnázia se koná každou druhou středu v učebně primy od 13.45 do 14.45. Klub startuje první středu v říjnu a vede ho Mgr. Kateřina Němečková.

Lego roboti
Kroužek lego robotů probíhá každou středu od 14.00 v učebně G3. Jeho účastníci skládají roboty Lego Boost a Mindstorms, programují je a ovládají pomocí školních iPadů.

Přírodovědný kroužek
Pro ranní ptáčata je připraven přírodovědný kroužek. Zájemci o přírodní vědy se schází v pátek od 7.05 v učebně fyziky (G3). Náplní kroužku je příprava na soutěže a olympiády, prezentování libovolného přírodovědného tématu, exkurze a akce s přírodovědnou tématikou.

Náboženství
Nepovinná výuka náboženství probíhá stejně jako v loňském školním roce každý pátek od 14 hodin v učebně 2. ročníku ve 2. patře gymnázia. Vede ji otec Karel Janů. 

Sportovky
Na sportovky můžete přijít v pátek od 14.00 do 15.30 do tělocvičny. K šatnám tělocvičny se dostavte nejdříve ve 13.45. Sport, který bude na programu, bude zveřejněn na nástěnce se suplováním. Jede Vám ve tři autobus? Nevadí. Odcházet můžete klidně i dřív.

Školní internetová televize G-one
Máte chuť podílet se na vysílání školní internetové televize G-one? Pak se přihlaste u pana učitele Tobolky a domluvte si konkrétní formu spolupráce.

Vloženo Od
zpět nahoru