Gymnázium Dačice | 70 let

Volnočasové aktivity na GD

Začíná září a s ním škola i kroužky. A co vy? Už máte vybráno?

2 minuty ke čtení vloženo před 10 měsíci

Nabídka volnočasových aktivit Gymnázia Dačice

3D tisk
První setkání si žák domluví s panem učitelem Nemčikem osobně. Během této schůzky budou vysvětleny základy tisku, fungování 3D tiskárny, práce s modely a programy k vytváření modelů. Následuje samotný tisk modelů pod dohledem pana učitele Nemčika.

Badatelský klub
Kroužek je určen pro žáky z vyššího gymnázia se zájmem o terénní metody výuky. Jeho součástí budou terénní vycházky do okolí školy (podle povětrnostních podmínek), práce s geografickými informačními systémy a rozšíření znalostí z oboru geografie a biologie nad rámec školní výuky. Badatelský klub bude probíhat od října. Zájemci se mohou hlásit u pana učitele Dohnala, který se s nimi dohodne na konkrétním termínu.

Čtenářský klub 
Čtenářský klub pro čtenáře z nižšího gymnázia se koná každé sudé pondělí v učebně primy od 14 hodin. Klub startuje 2. října a povede ho Mgr. Kateřina Němečková.

Lego roboti
Účastníci kroužku lego robotů skládají roboty Lego Boost a Mindstorms, které pak programují a ovládají pomocí školních iPadů. Kroužek se bude konat od října v učebně G4. Termín prvního setkání bude upřesněn na nástěnce suplování.

Přírodovědný kroužek
Pro ranní ptáčata je připraven přírodovědný kroužek. Jeho náplní je příprava na soutěže a olympiády, prezentování libovolného přírodovědného tématu, exkurze a akce s přírodovědnou tématikou. Zájemci o přírodní vědy se budou scházet od 7.05 v učebně fyziky (G4). Termín prvního setkání bude vyvěšen na nástěnce suplování.

Náboženství
Nepovinná výuka náboženství bude probíhat každou středu od 14 hodin v učebně 3. ročníku ve 2. patře budovy gymnázia. Vede ji otec Karel Janů. 

Sportovky
Na sportovky můžete přijít v pátek od 14.00 do 15.30 do tělocvičny. Informace o prvním setkání i sportu, který bude na programu, bude zveřejněna na nástěnce se suplováním. Jede Vám ve tři autobus? Nevadí. Odcházet můžete klidně i dřív.

Školní internetová televize G-one
Máte chuť podílet se na vysílání školní internetové televize G-one? Pak se přihlaste u pana učitele Tobolky a domluvte si konkrétní formu spolupráce.

Vloženo Od
zpět nahoru