Gymnázium Dačice | 70 let
×
Letní prázdniny

Pohodové letní prázdniny přeje všem svým zaměstnancům a studentům Gymnázium Dačice. Odpočívejte a nabírejte síly. Těšíme se na Vás v sezóně 2024/2025, která začíná 2. září.

Brechtovské Brno

Jednou ráno v neděli velikonoční ubíral se guvernér s celou svou rodinou do kostela... Jednou ráno ve čtvrtek listopadový ubírali se maturanti se svými učiteli do Mahenova divadla...

2 minuty ke čtení vloženo před 2 roky

Letošní třetí listopadový den se pro nás, maturanty, nesl v duchu vskutku kulturním. Časně zrána jsme vyjeli vstříc moravské metropoli, abychom ve zdejším Mahenově divadle zhlédli hru německého autora Bertolta Brechta Kavkazský křídový kruh.

O desáté hodině dopolední se zvedla opona a začalo představení. Kromě motivů války, nespravedlnosti nebo lásky dvou mladých lidí se hra především zabývala příběhem služebné Gruši, která před smrtí uchránila urozeného guvernérova syna Micheila a přes všechny útrapy a nebezpečí ho vychovala. Zejména v poslední části se pak autor zaměřil na otázku, kdo je pravá matka, či snad dokonce na samotnou podstatu mateřských citů.

Po utišení hladu kulturního jsme se vydali vstříc městu, abychom zde utišili také hlad fyzický. Nasyceni v obou těchto ohledech jsme pak mohli vyjet zpět k místu našich domovů.

Už nezbývá, než vyjádřit velký dík našemu pedagogickému doprovodu, tedy paní učitelce Němečkové, Kloiberové, Mašátové a panu učiteli Krátkému, za výbornou organizaci.

Zapsal Marek Svoboda, 4. ročník

Vloženo Od
zpět nahoru