Gymnázium Dačice | 70 let
×
Ústní maturitní zkoušky

Ve dnech 20. - 22. května probíhají ústní maturitní zkoušky 4. ročníku a oktávy. V těchto dnech jsme schopni zajistit výuku pouze třídám nižšího gymnázia. 1.-3. ročník, kvinta, sexta a septima mají ředitelské volno.

Den s experimentální fyzikou

Akce MFF UK. Přednášky v budovách MFF v Troji a následné exkurze na zajímavá fyzikální pracoviště, kde probíhá špičkový vědecký výzkum. Účastníci se tak můžou dostat do kontaktu s českými špičkami fyziky a prohlédnout si používané moderní přístroje.

3 minuty ke čtení vloženo před 2 roky

V  neděli 6. listopadu v  ranních hodinách se devět vybraných zájemců o přírodní vědy  v doprovodu pana učitele Nemčika vydalo na dvoudenní výlet do hlavního města Prahy. Ubytováni jsme byli ve dvou pokojích v  hostelu Elf na Žižkově. 

Náš nabitý program na neděli zahrnoval Národní technické muzeum, kde jsme dostali tři hodiny na prozkoumání šestnácti různých expozic, mezi nimiž nechybělo tiskařství, astronomie, měření času či hornictví. Po velice záživném načerpání nových informací následovala cesta do Muzea iluzivního umění, kde jsme si udělali spoustu klamavých fotek. 

Protože nám zbyl čas, tak jsme ho využili návštěvou Motýlího domu s  exotickými motýly z  tajemné Amazonie a poté si zahráli Laser game, rozděleni na pět týmů. Den byl zakončen noční romantikou s  výšlapem na metronom na Letné. Další den nás čekala již hlavní akce. 

Celou akci zahájila přednáška doc. RNDr. Jakuba Pšenčíka, Ph.D. na téma Fotosyntéza jako inspirace pro nové způsoby využití sluneční energie, po které následovalo rozčlenění do jednotlivých skupin, které jsme si již v  registraci vybrali. Na výběr bylo třináct dopoledních skupin o třech exkurzích a deset odpoledních skupin. 

Jedna ze skupin, ve které byli naši žáci, si poslechla přednášky na téma fyziky plasmatu, kde jsme se dozvěděli o plasmatu ve vesmíru i jeho využití od osvětlení po termojadernou fúzi. Dále následovala kosmická fyzika se svým výzkumem slunečního větru. Mohli jsme se tu podívat na celou řadu přístrojů družic, které si výzkumný tým sám nebo ve spolupráci s  řadou zahraničních pracovišť navrhuje a vyrábí. Triádu zakončila fyzika atmosféry se svým studiem atmosférických procesů, meteorologie a klimatologie. 

Další skupiny, do kterých se žáci gymnázia přihlásili, nabídly fyziku povrchů, jejímž předmětem zkoumání jsou heterogenní katalyzátory, plynové senzory, konverze energie, biokompatibilní materiály. Řádkovací tunelový mikroskop nám ukázal, že pomocí ostrého hrotu je možné zobrazit atomární strukturu látky, čehož můžeme využít při zkoumání nových materiálů. A nebo přednáška o obřím multifunkčním vodním čerenkovském detektoru v  Japonsku, který bude měřit vlastnosti neutrin. 

Na odpolední exkurzi jsme se sjednotili a vybrali si Český hydrometeorologický ústav v  Komořanech (ČHMÚ). Dozvěděli jsme se procesy vzniku předpovědí počasí a prošli si centrální pracoviště. A následovala cesta domů. 

Děkujeme panu Nemčikovi za skvělou organizaci a doufáme, že se jeho přístup k obdobným akcím nezmění. 

Lukáš Rella, student septimy 

 

Vloženo Od

G-one.tv video

zpět nahoru