Gymnázium Dačice | 70 let
×
Ústní maturitní zkoušky

Ve dnech 20. - 22. května probíhají ústní maturitní zkoušky 4. ročníku a oktávy. V těchto dnech jsme schopni zajistit výuku pouze třídám nižšího gymnázia. 1.-3. ročník, kvinta, sexta a septima mají ředitelské volno.

Den s  experimentální fyzikou – DSEF 2021

V pondělí  8. listopadu 2021 se vybraní studenti se zápalem pro fyziku zúčastnili Dne s experimentální fyzikou (DSEF), který již 27. rokem pořádá FYKOS na pracovištích MFF UK v Praze.

2 minuty ke čtení vloženo před 3 roky

FYKOS pro nás připravil celkem sedmnáct přednášek, z nichž si mohl každý vybrat tři dopolední a dvě odpolední přednášky podle libosti. 

Hned ze startu pondělního dne stráveného s experimentální fyzikou nám Ing. Miroslav Krůs, Ph.D.  představil urychlovače a lasery. Doktor Krůs je vedoucím Oddělení laserového plazmatu na UFP AV ČR – a právě zde jsme měli možnost vidět vysoce výkonný jodový laserový systém PALS, který je jeden z největších v Evropě.  

První skupina si vybrala přednášky na téma Deformace – superplasticita a dále Ramanova spektroskopie a již ví, že se složení látek dá zjistit z rozdílu vibračních hladin molekuly, které se projevuje změnou vlnové délky fotonu při interakci s molekulou. A také Röntgenová difrakce, kdy lze pomocí röntgenových paprsků vyzkoumat prvkové složení látek, což se používá při analýze různých laboratorních vzorků. 

Druhá skupina navštívila přednášky o Hydrogenaci, zabývající se zkoumáním změn vlastností sloučenin s krystalickou strukturou s reakcí vodíku, o zařízení High-res, což je elektronový mikroskop, který umožňuje pozorovat vnitřní strukturu materiálů (my jsme pozorovali mřížku zlata) a o Resistometrii, metodě měřící malé odpory. 

Po dopoledních přednáškách jsme se posilnili bagetou či jídlem od našich milovaných maminek. Naše kroky poté vedly na metro, kterým jsme se přesunuli na pracoviště AV, kde nám byla přiblížena spektroskopie aneb jak se mění u elektromagnetického záření intenzita záření s vlnovou délkou záření

Výzkumní pracovníci, ať už profesoři či doktoři byli moc příjemní a bylo na nich poznat jejich velké zapálení pro vědu.  

Moc děkujeme panu učiteli Nemčikovi, který nám pomáhá, a touto cestou nám umožnil zase hlouběji rozvinout naše zájmy o fyziku.  

„Den bez fyziky je ztracený den.“
– Lukáš Rella  

Michaela Kořínková, studentka 2. ročníku 

Zobrazit web
Vloženo Od

G-one.tv video

zpět nahoru