Gymnázium Dačice | 70 let

Historický úspěch historiků z GD

Dějepisná soutěž studentů gymnázií, pořádaná Nadačním fondem Gaudeamus při Gymnáziu Cheb, je již řadu let největším setkáním středoškolských studentů České a Slovenské republiky.

5 minut ke čtení vloženo před 6 měsíci

Z krajských kol, která proběhla ve středu 5. dubna 2023, vzešel tradiční počet 75 gymnázií, která se utkala na podzim 23. listopadu 2023 v Chebu. Studenti soutěžili ve znalostech evropských dějin 1945–1975 (od Postupimské konference po Helsinskou konferenci) .

Dějepisná soutěž gymnázií v Chebu, která se konala mezi 22. a 23. listopadem, přinesla nejenom intelektuální výzvy, ale i dobrodružství a vzrušení pro všechny zúčastněné. Soutěže tohoto druhu nejsou pouze zkouškou znalostí, ale i příležitostí k budování týmového ducha, osobního růstu a prožití nezapomenutelných chvil.

Účastníci této dějepisné soutěže nešetřili slovy na vyjádření svých zážitků. Jakub Jedlička, člen týmu, sdílel:

"Byla to neuvěřitelná cesta po čase a událostech, kterou jsme prošli společně s týmem. Každá otázka nám otevírala nový pohled na historii, a to bylo nejen vzdělávající, ale i fascinující."

Jakub Kaláb k tomu dodal:

"Atmosféra soutěže byla napínavá a náročná, ale zároveň nám poskytla příležitost ukázat naše dovednosti a vášeň pro historii. Výsledek je pro nás potvrzením, že tvrdá práce a oddanost přinášejí skvělé výsledky."

Lukáš Rella, kapitán týmu, zdůrazňuje význam týmové spolupráce:

"V týmu jsme se vzájemně doplňovali a povzbuzovali. Každý z nás přinesl své silné stránky, a to bylo klíčové pro náš úspěch. Cítíme se nejen jako vítězové soutěže, ale také jako silný a sjednocený tým."

Dne 22. listopadu tedy začala tato výjimečná dobrodružná expedice. Tým byl ubytován v prestižním 4hvězdičkovém hotelu v Komorní Hůrce, což poskytlo nejen potřebný komfort, ale i prostor pro odpočinek a přípravu na náročný den. Wellness možnosti, včetně bazénu, vířivky a sauny, byly využity s radostí a přispěly k uvolnění napětí.

Následující den byl věnován samotné soutěži, která se skládala ze čtyř částí. Každá z nich vyžadovala od týmu různé dovednosti a znalosti. Multiple-choice otázky (ABCD), psaní vlastních odpovědí, poznávačka historických osob a další úkoly tvořily komplexní test, který nejen měřil znalosti, ale i schopnost týmu pracovat efektivně pod tlakem.

Po napínavém vyhlášení výsledků byl tým oceněn sedmým místem, což bylo velkým úspěchem a potvrzením našich historických znalostí a dovedností. Toto umístění není pouze důkazem našich schopností, ale i odměnou za tvrdou práci a oddanost. Vítězství v soutěži přináší nejen osobní triumf, ale také hrdost na naši školu.

A k tomu všemu přichází další radostná zpráva – náš tým získal reproduktor. Tato ceněná odměna nejen zdůrazňuje náš úspěch, ale také přidává prvky zábavy a hudby k našemu vítězství. Každý tým byl navíc odměněn i velkým balíčkem kvalitních knih a propagačními předměty od Gymnázia Cheb.

Na závěr bychom chtěli vyjádřit poděkování i účastníkům, organizátorům a všem, kteří přispěli k úspěchu této dějepisné soutěže. Díky lásce k historii, vášnivým diskusím, tvrdé práci, skvělému jídlu a wellness zázemí hotelu Komorní Hůrka se tato událost stala nezapomenutelným zážitkem pro všechny zúčastněné. Gratulujeme vítězům a těšíme se na další ročník této inspirativní soutěže!

Paní učitelka Kloiberová (bez které bychom to nedokázali) by chtěla vyjádřit hlubokou vděčnost všem účastníkům týmu, který reprezentoval na dějepisné soutěži v Chebu. Její poděkování zní:

"Drazí žáci,

chtěla bych vyjádřit upřímné díky každému z Vás za skvělou práci, oddanost a nasazení během Dějepisné soutěže gymnázií v Chebu. Vaše znalosti a schopnost pracovat jako tým byly obdivuhodné, a Váš výkon nás všechny hrdě reprezentoval.

Děkuji Vám za Váš čas a úsilí v přípravě, za Váš entuziasmus během samotné soutěže a za ukázání, co dokážete. Vím, že každý z Vás přidal něco zvláštního do našeho týmu, a jsem hrdá na to, jak jste společně dosáhli skvělých výsledků.

Také bych ráda poděkovala Vašim rodinám za jejich podporu a povzbuzení. Bez této široké sítě podpory bychom nemohli dosáhnout toho, co jsme dokázali.

Náš tým si nejen užil náročnou soutěž, ale také ukázal, že společnými silami můžeme dosáhnout vynikajících výsledků. Gratuluji Vám k získanému sedmému místu a k novému reproduktoru, který představuje krásnou odměnu za Vaše úsilí.

Děkuji Vám za to, že jste přinesli nejen své znalosti, ale i radost a energii. Jsem na Vás všechny nesmírně hrdá a těším se na další společné výzvy a dobrodružství.

S pozdravem, paní učitelka Kloiberová"

 

Vstupní data zadal Lukáš Rella, zpracovala AI, upravila Petra Mašátová

Vloženo Od
zpět nahoru