×
Přípravný kurz na přijímací zkoušky

První přípravný kurz na přijímací zkoušky pro zájemce o studium na našem gymnáziu se koná v úterý 21. ledna 2020 ve 2. patře budovy od 15 do 16.40. Zaměřen bude na ukázkové úlohy z českého jazyka a matematiky.

Kulatý stůl města Dačice

V úterý 18. září jsme se my, členové školního parlamentu, vydali ke Kulatému stolu města Dačice, který se konal v KD Beseda. Celý program zahájil pan starosta Karel Macků prezentací nově vzniklých projektů v Dačicích.

Poté nám Šaša Sidor promítl svoji prezentaci o akci s názvem Downtown. Prezentace byla velmi zajímavá a tímto za ni chci poděkovat. V rámci programu jsme si prohlédli nově vznikající klub pro mládež – Bclub. Klub se nachází pod kulturním domem Beseda a bude otevřen v nejbližších dnech. Závěr celé akce se týkal našich návrhů: co v Dačicích zlepšit a co se nám zde naopak líbí. Ze všech sepsaných nápadů jsme společně vybrali ty nejlepší: např. umožnit mladým hudebníkům a umělcům vystupovat nebo prezentovat svá díla v Bclubu nebo aby Bclub sloužil také pro různé rodinné oslavy. Při příštím setkání u kulatého stolu zhodnotíme, co se v Dačicích podařilo zlepšit a jak Bclub slouží mladým lidem.

Simona Přikrylová, 2. ročník

Vloženo Od
nahoru