Gymnázium Dačice | 70 let
×
Letní prázdniny

Pohodové letní prázdniny přeje všem svým zaměstnancům a studentům Gymnázium Dačice. Odpočívejte a nabírejte síly. Těšíme se na Vás v sezóně 2024/2025, která začíná 2. září.

Mapa školy

V závěru školního roku 2022/2023 jsme u nás na gymnáziu provedli dotazníkové šetření Mapa školy, ve kterém učitelé, žáci i jejich rodiče odpovídali na otázky týkající se všech oblastí fungování našeho ústavu. A jak to dopadlo? Dozvíte se v článku.

3 minuty ke čtení vloženo před 9 měsíci

Mapa školy je komplexní dotazníkové šetření vytvořené společností Scio, ve kterém se studenti, jejich zákonní zástupci, pedagogové i vedení vyjadřují k různým oblastem života školy od její atmosféry, přes nabídku předmětů, kvalitu výuky až po spokojenost s prostorami školní budovy.

Z celkového počtu 267 žáků se jich do projektu zapojilo 192 (nutno ovšem podotknout, že maturitní ročníky už se v červnu výzkumu neúčastnily). Počet zákonných zástupců byl přibližně poloviční. Učitelé se napopak vyjádřili všichni. Výsledky jsou zpracovány za jednotlivé třídy a jsou také vztaženy k průměru jednotlivých věkových skupin žáků všech zapojených škol, což umožňuje srovnání napříč celou Českou republikou.

A jaká byla hlavní zjištění z výstupů dotazníku?

Žáci i rodiče jsou spokojeni s většinou oblastí fungování našeho gymnázia, nejvíce se školními akcemi, předáváním informací a se sportovním vybavením. Obecně panuje vysoká spokojenost žáků a rodičů ze čtyřletého studijního programu, která je i v celorepublikovém srovnání nadprůměrná. Valná většina rodičů by školu doporučila svým známým, a když měli školu ohodnotit, tak výsledná známka je lepší než v průměru ze všech škol v šetření. Méně spokojeni jsou rodiče i žáci s přístupem některých pedagogů a s vnitřními prostorami školy, konkrétně s toaletami a umývárnami. Jako nevyhovující, stísněné a omezené hodnotí své pracovní prostory i pedagogové. Něteří učitelé také uvedli, že v uplynulém školním roce měli pocit, že jsou ohroženi syndromem vyhoření. 

Jako důležité zjištění vnímáme rozdílnou zkušenost žáků na čtyřletém a osmiletém gymnáziu, na kterou jsme se rozhodli reagovat posílením práce s třídními kolektivy. Jedná se především o pravidelné třídnické hodiny na nižším gymnáziu, o sociometrickou analýzu třídních kolektivů, která bude prováděna ve spolupráci  PPP v Jindřichově Hradci v prvním čtvrtletí každého školního roku, a o zavedení on-line schránky důvěry. Hrozbou je také možné vyhoření některých učitelů a jejich odchod. Pedagogům se snaží vedení poskytnout větší podporu v oblastech, ve kterých to potřebují. Dále vedení usiluje o zlepšení přístupu některých pedagogů k žákům. Trápí nás i omezené prostorové kapacity budovy školy, jež snad vyřeší schválená přístavba Gymnázia Dačice, která bude zahájena na jaře 2024

Rodiče, učitelé i žáci měli možnost vyjádřit se k zákazu mobilních telefonů ve škole. Zatímco pedagogové jsou pro úplný zákaz, mírná nadpoloviční většina rodičů uvádí, že by telefony nezakazovali. A valná většina žáků si myslí, že zákaz ničemu nepomůže. Používání mobilních telefonů ve vyučování jsme se tedy rozhodli prozatím řešit důsledným vymáháním školního řádu.

S konkrétními výstupy pro jednotlivé třídy se seznámili třídní učitelé, kteří s nimi ve spolupráci s vedením školy dále pracují a kteří je budou také prezentovat na třídních schůzkách ve čtvrtek 16. listopadu.

Ještě jednou děkujeme Vám všem, kteří jste se dotazníkového šetření zúčastnili. Vnímáme ho jako užitečnou zpětnou vazbu. 

Mgr. Petra Mašátová, zástupkyně ředitele

Vloženo Od
zpět nahoru