Gymnázium Dačice | 70 let
×
Letní prázdniny

Pohodové letní prázdniny přeje všem svým zaměstnancům a studentům Gymnázium Dačice. Odpočívejte a nabírejte síly. Těšíme se na Vás v sezóně 2024/2025, která začíná 2. září.

O nejlepší mapu na geografické téma

Již po sedmé byla letos vyhlášena doplňková soutěž k zeměpisné olympiádě s názvem „O nejlepší mapu na geografické téma.“ A v našem Badatelském kroužku jsme rozhodně nezaháleli. 

2 minuty ke čtení vloženo před rokem

Při výběru tématu jsme se nechali inspirovat radami odborné komise minulého ročníku mapové soutěže. Ta mapy doporučila využít na reálných projektech. Město Dačice se následně přihlásilo s nápadem zpracování map pilotního projektu „Separace odpadů od domu.“ Ten spočíval ve výběru odpadu přímo z domů obyvatel, kteří obdrželi malé popelnice na tříděný odpad. Byly nám tedy poskytnuty osobní údaje zapojených občanů a další potřebné informace. Celkově bylo přihlášeno pět map členů Badatelského klubu, z nichž má postoupila do finále. 

Finále, do kterého bylo vybráno šestnáct map (osm a osm pro obě kategorie), se konalo 28. dubna v  budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Až na pár komplikací se nám podařilo do Prahy úspěšně dorazit a celý projekt odprezentovat. Po krátké pauze následovalo vyhodnocení a vyhlášení výsledků porotci. I když se má mapa neumístila na stupních vítězů, rád jsem naši školu reprezentoval. Odpoledne jsme strávili procházkou Prahy, jelikož nám počasí poměrně přálo a v podvečer jsme vyrazili na zpáteční cestu. 

Závěrem bych rád poděkoval Janě Vackové, studentce geografie a dceři paní učitelky Vackové Hezinové, která se mnou celou cestu absolvovala, a panu učiteli Dohnalovi, který projekt s nadšením řídil. 
 

Jakub Mareček, 3. ročník

Vloženo Od
zpět nahoru