×
Volby do školské rady

Ve středu 27. září se uskuteční volby do školské rady. Volební urna i hlasovací lístky budou připraveny v kanceláři školy dopoledne od 7.30 do 11.00 a odpoledne od 14.30 do 16.00. Všichni zákonní zástupci žáků, zletilí žáci i učitelé jsou zváni!

O nejlepší mapu na geografické téma

Již po sedmé byla letos vyhlášena doplňková soutěž k zeměpisné olympiádě s názvem „O nejlepší mapu na geografické téma.“ A v našem Badatelském kroužku jsme rozhodně nezaháleli. 

2 minuty ke čtení vloženo před 4 měsíci

Při výběru tématu jsme se nechali inspirovat radami odborné komise minulého ročníku mapové soutěže. Ta mapy doporučila využít na reálných projektech. Město Dačice se následně přihlásilo s nápadem zpracování map pilotního projektu „Separace odpadů od domu.“ Ten spočíval ve výběru odpadu přímo z domů obyvatel, kteří obdrželi malé popelnice na tříděný odpad. Byly nám tedy poskytnuty osobní údaje zapojených občanů a další potřebné informace. Celkově bylo přihlášeno pět map členů Badatelského klubu, z nichž má postoupila do finále. 

Finále, do kterého bylo vybráno šestnáct map (osm a osm pro obě kategorie), se konalo 28. dubna v  budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Až na pár komplikací se nám podařilo do Prahy úspěšně dorazit a celý projekt odprezentovat. Po krátké pauze následovalo vyhodnocení a vyhlášení výsledků porotci. I když se má mapa neumístila na stupních vítězů, rád jsem naši školu reprezentoval. Odpoledne jsme strávili procházkou Prahy, jelikož nám počasí poměrně přálo a v podvečer jsme vyrazili na zpáteční cestu. 

Závěrem bych rád poděkoval Janě Vackové, studentce geografie a dceři paní učitelky Vackové Hezinové, která se mnou celou cestu absolvovala, a panu učiteli Dohnalovi, který projekt s nadšením řídil. 
 

Jakub Mareček, 3. ročník

Vloženo Od
zpět nahoru