Gymnázium Dačice | 70 let
×
Ústní maturitní zkoušky

Ve dnech 20. - 22. května probíhají ústní maturitní zkoušky 4. ročníku a oktávy. V těchto dnech jsme schopni zajistit výuku pouze třídám nižšího gymnázia. 1.-3. ročník, kvinta, sexta a septima mají ředitelské volno.

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem: ASURO kurz robotiky

ASURO kurz základní robotiky probíhal od ledna do června letošního roku. Zúčastnilo se ho osmnáct vybraných žáků středních škol a gymnázií z České republiky, kteří úspěšně splnili vstupní úkol.

2 minuty ke čtení vloženo před 5 roky

Byli mezi nimi i studenti našeho gymnázia Jan Klivan a Matyáš Kadrnožka. Kurz se skládal z online lekcí, které jsme samostatně plnili ve volném čase. Nejprve šlo o sestavení robota, poté jsme se učili programovat na robotovi základní pohyby, jako je pohyb vpřed, vzad, zatáčení nebo měření otáček kol. Postupně jsme přešli ke složitějším úkolům, například jízdě po čáře nebo vyhýbání se překážkám. Během kurzu se konaly také dva workshopy, na nichž jsme měli příležitost setkat se s lektory v Praze v NIDV (Národní institut pro další vzdělávání), zde jsme řešili problémy, na které jsme během kurzu narazili, a zároveň si vysvětlovali nové věci.

Vyvrcholením celého kurzu byl dvoudenní výlet do Německa, který se konal od 6. do 8. června. Vyjížděli jsme ve čtvrtek brzy ráno do Mnichova, kde jsme navštívili technické muzeum, které bylo opravdu rozsáhlé a nejvíce nás v něm zaujala expozice výpočetní techniky. V Mnichově jsme přenocovali a v pátek nás minibus převezl do výzkumného střediska Centra letectví a kosmonautiky v Ottobrunnu. Po úvodní prezentaci o činnostech a oborech výzkumu byla zahájena soutěž, ve které bylo úkolem naprogramovat robota tak, aby se dostal co nejblíže zadanému bodu v místnosti. Po několikahodinovém programování obsadil náš dvoučlenný tým pátou pozici. Na závěr programu jsme měli příležitost vidět jedno z pěti řídících center ISS.

Rádi bychom poděkovali panu řediteli Mgr. Milanu Točíkovi, který nám umožnil se tohoto kurzu zúčastnit, nově nabyté znalosti jistě využijeme v budoucím studiu na vysoké škole.

Jan Klivan, student septimy

Vloženo Od
zpět nahoru