Přírodovědné praktikum septimy a třetího ročníku

Pondělí 11. listopadu patřilo v přírodovědném praktiku kinematice a dynamice. Hlavní roli hráli PASCO senzor pohybu a PASCO bezdrátové autíčko.

1 minuta ke čtení vloženo před 3 roky

Pondělí 11. listopadu patřilo v přírodovědném praktiku kinematice a dynamice. Hlavní roli hráli PASCO senzor pohybu a PASCO bezdrátové autíčko. V první části žáci měřili pohyb autíčka na dráze pomocí programu „PASCO CAPSTONE“. Program sám vypočítal rychlost a zrychlení autíčka. Žáci ale správnost hodnot ověřili výpočtem, přičemž museli pracovat s daty z tabulky. Druhá část byla určena ověření druhého Newtonova pohybového zákona – zákona síly. Žáci sestavili větší dráhu, protože potřebovali získat větší rychlost vozíčku. Nyní pracovali s grafem závislosti dráhy na čase, ze kterého museli vyčíst správné údaje, které potřebovali k výpočtu. Měření muselo být velmi přesné a prověřilo nejen znalosti žáků, ale také jejich manuální zručnost.

Nové vybavení učeben přírodovědných předmětů škola získala v rámci projektu „Počítačem podporované přírodovědné experimenty“, registrační číslo CZ 1.14/2.4.0027.02878, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Mgr. Jakub Nemčik

Vloženo Od
zpět nahoru