Gymnázium Dačice | 70 let

Tercie a kvarta na Dni prevence v Dačicích

#zijessrdcem, #doledobry, #prsakoule – pod tímto hashtagem se ukrývá více kampaní zabývajících se prevencí chorob, které jsou často tabuizované, ale o to nepříjemnější a závažnější je pak jejich propuknutí v doposud bezstarostném životě.

2 minuty ke čtení vloženo před 2 roky

Žáci kvarty a tercie se vydali ve středu 15. 9. 2021 tato témata doslova uchopit do vlastních rukou. Celá akce byla dělena do několika sektorů, kde si každý mohl poslechnout informace týkající se prevence rakoviny prsu a varlat, seznámit se se základy první pomoci, změřit si tlak a BMI a dozvědět se více o ženském a mužském zdraví.

V nižším věku trapné a úsměvné téma bezpečného sexu, pohlavně přenosných nemocí a například inkontinence, v dospělosti důležité téma všedního dne, se zde podávalo vtipnou a nenucenou formou. Opakování je matka moudrosti a ve vypjaté situaci si každý z nás vybaví pouze vštípené a několikrát opakované informace.

Někdo poučen, někdo rozesmátý, někdo zaražený. Takto jsme odcházeli zpět na vyučování do školy. A pokud se na sebe někdo nepodíval do zrcadla zezadu, určitě má doteď na zádech nalepenou některou z propagačních nálepek s výše zmíněným hashtagem.

Zuzana Voldřichová

Vloženo Od
zpět nahoru