Gymnázium Dačice | 70 let

Třídní knihovničky na nižším gymnáziu

Od školního roku 2021/2022 postupně zavádíme v hodinách českého jazyka na nižším gymnáziu čtenářské dílny.

2 minuty ke čtení vloženo před 3 roky

Podstatou čtenářské dílny je tiché čtení vybraného textu vlastním tempem, sdílení přečteného obsahu a další práce s ním. Žáci si ve čtenářské dílně budou vybírat k vlastnímu čtení knihy podle svých zájmů, potřeb a individuálních schopností.

Zavedením čtenářských dílen reagujeme na opakovaná šetření PISA, z nichž jednoznačně vyplývá, že existuje významná souvislost mezi zájmem o čtení, čtenářskou kompetencí a vzdělávacími výsledky žáků. Žáci, kteří pravidelně čtou, mají mnohem větší pravděpodobnost vzdělávacího úspěchu.

Věříme, že čtenářské dílny povedou studenty k prožitkovému čtenářství, ke zvýšení čtenářské gramotnosti, a tedy k lepší orientaci v textech různých oborů, schopnosti vyznat se v informacích, třídit je, poznat hlavní myšlenku čili kriticky přemýšlet. V neposlední řadě vytvoření čtenářského společenství zvyšuje zájem o knihy jako takové a prostřednictvím čtenářských zážitků vede ke zlepšení sociálního klimatu ve třídách.

Rozhodli jsme se proto požádat rodiče našich žáků o spolupráci při vybavení třídních knihovniček. Aby měly děti z čeho vybírat, dali jsme si za cíl shromáždit do konce října do každé třídy nejméně 50 knižních titulů

Velmi nás těší podpora rodičů. Mnozí už se svými dětmi během září navštívili knihkupectví pana Hejla v Dačicích a zakoupili knihu, nebo dokonce dvě a ty nám i s vlastnoručně vepsaným věnováním do školy poslali. Do akce se zapojilo rovněž několik našich kolegů z gymnázia, z čehož máme velkou radost. 

Knihovničky budou dětem volně přístupné nejen během čtenářských dílen. Budou do nich moci sáhnout při jakékoli volné chvilce, o přestávkách či ve volných hodinách. Pokud se do knihy začtou, mohou si ji půjčit domů a ve čtení pokračovat kdykoli.
Vážíme si pomoci a podpory rodičů i našich kolegů. Děkujeme za ni i za všechny pozitivní ohlasy.

Za tým učitelů českého jazyka a literatury

Mgr. Kateřina Němečková a Mgr. Petra Mašátová

Vloženo Od
zpět nahoru