Gymnázium Dačice | 70 let

Ústřední kolo Zeměpisné olympiády

24. dubna ráno jsem se společně s panem učitelem Chalupou vypravil na dvoudenní ústřední kolo Zeměpisné olympiády, které proběhlo v Praze na Albertově.

2 minuty ke čtení vloženo před 5 roky

Po drobném dopravním zdržení jsme dorazili do budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde proběhla prezence účastníků a krátký úvod. Po obědě v univerzitní menze pak již následovala první část samotné soutěže. Tou byla práce v terénu, která proběhla v Pikovicích poblíž soutoku Sázavy a Vltavy, kam nás dopravil autobus. Zde jsme rešili řadu různorodých úloh, např. měření výšky mostu pomocí teodolitu, analýzu zástavby nebo plánování tras na základě informačních tabulí.

První den soutěže byl zakončen na kolejích v Hostivaři nadrámcovou soutěží o nejlepší mapu, která byla vyhodnocena hlasováním účastníků a pedagogů i odbornou komisí. Druhý den ráno jsme se přepravili z kolejí na Albertov, kde proběhly v průběhu dopoledne zbylé části soutěže – test práce s atlasem, test geografických znalostí a multimediální test. Test práce s atlasem hodnotí především schopnost pracovat s informacemi podanými v různých formách a schopnost vyvodit z těchto informací závěry.

Test geografických znalostí je zaměřen na různorodé obory od geologie až po sociologii a zahrnuje i část určenou pro hodnocení postupu na Mezinárodní olympiádu věd o Zemi (IESO). Multimediální test je poměrně krátká část pojatá formou prezentace, která je obvykle složená z grafů či fotografií pořízených autory soutěže. Po obědě a krátkém volnu pak od dvou hodin odpoledne proběhlo vyhlášení výsledků obou kategorií – C (základní školy, nižší gymnázia) a D (vyšší gymnázia). Nakonec jsem se v celkovém pořadí kategorie D umístil na pátém místě a v části pro kvalifikaci na IESO na druhém místě. Pravidla této mezinárodní soutěže ale neumožňují postup studentům, kteří se již účastnili předchozích ročníků, a proto se do Francie podívají jiní úspěšní řešitelé. Do Dačic jsme se, opět po krátkém zdržení na dálnici, vrátili až večer. Na závěr bych chtěl poděkovat panu učiteli Chalupovi, ostatním vyučujícím zeměpisu a také organizátorům soutěže za zprostředkování náročné, ale poučné zkušenosti, kterou Zeměpisná olympiáda rozhodně je.

Štěpán Burda, septima

Vloženo Od
zpět nahoru