×
Přijímací zkoušky na gymnázium

V současné době přijímáme přihlášky do čtyřletého i osmiletého oboru gymnázia. Přihlášku mohou zájemci o studium doručit do kanceláře školy osobně nebo prostřednictvím pošty do 1. března 2021. Více informací v sekci Studium/Přijímací zkoušky.

Young People in European Forests

Ve středu 12. února 2020 se dvě družstva žáků z dačického gymnázia již tradičně zúčastnila místního kola mezinárodní soutěže YPEF v Telči.

2 minuty ke čtení vloženo před rokem

Soutěž YPEF probíhá pod záštitou Lesů ČR a tomu také odpovídá její náplň. Prvním úkolem byl teoretický test, po něm následovala praktická část – poznávání listnatých dřevin podle pupenů a jehličnanů podle větví, šišek i semen. V další místnosti účastníky čekalo poznávání ptactva na základě hlasů, a další zvěře podle lebek, parohů a kožešin.

Celá soutěž byla velmi zajímavá a účastníky bavila. Před vyhlášením konečného pořadí jsme se u jednotlivých přírodnin dozvěděli správné výsledky a po živé diskusi bylo vyhlášeno umístění družstev.

V kategorii starších žáků se na prvním místě umístilo se značným bodovým odstupem družstvo z našeho gymnázia ve složení Alexandra Palánová, Martin Urbanec a Kryštof Blažek, přičemž studenti sklidili obdivné uznání nad rozsahem znalostí od pana Ing. Tesaře, který místní kolo pečlivě připravil.

Družstvo mladších žáků ve složení Lukáš Rella, Viktor Martinů a Jakub Kaláb se s jednobodovou ztrátou umístilo na pěkném druhém místě.

Všem účastníkům děkuji za přípravu a starším žákům přeji vítězství také v Brně v regionálním kole .

RNDr. Alena Smejkalová

Vloženo Od
zpět nahoru