Gymnázium Dačice | 70 let
×
Ústní maturitní zkoušky

Ve dnech 20. - 22. května probíhají ústní maturitní zkoušky 4. ročníku a oktávy. V těchto dnech jsme schopni zajistit výuku pouze třídám nižšího gymnázia. 1.-3. ročník, kvinta, sexta a septima mají ředitelské volno.

Zahájení školního roku 2020/2021

První školní dny za námi. Jak jsme zahájili školní rok u nás na gymnáziu? Zjistíte v článku ředitele školy a ve videu G-one.

2 minuty ke čtení vloženo před 4 roky

Vážení rodiče, milí žáci a kolegové,

jsem velice rád, že jsme i v současné nejisté situaci mohli zahájit výuku v novém školním roce v plném rozsahu. Třídy jsou plné studentů a budova školy po mnoha měsících opět ožila. To mě těší. 

Provoz gymnázia i každodenní vyučování přitom od 1. září respektují platné znění Manuálu k provozu škol Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. (Nahlédnout do něj můžete z odkazu na konci tohoto článku.)

Škola je vybavena dostatkem dezinfekčních prostředků, které jsou k dispozici ve vstupní a šatnové hale, na chodbách, ve všech třídách a na toaletách. U žáků i zaměstnanců trváme na dodržování zvýšených hygienických opatření.

Žádáme studenty, aby nevstupovali do budovy školy, pokud se u nich projeví příznaky virového onemocnění. Projeví-li se příznaky během vyučování, bude škola postupovat dle Manuálu MŠMT (okamžité použití roušky, přesun žáka do izolované místnosti, kontaktování zákonného zástupce a vyzvednutí žáka ze školy; podrobněji viz Manuál MŠMT).

Všechny potřebné informace týkající se vyučování i případných změn, k nimž by došlo při přechodu na distanční výuku, najdete v našem informačním systému Bakaláři, k němuž mohou všichni uživatelé přistupovat přes webové rozhraní (odkaz bakaláři v horní části webu) nebo přes mobilní aplikaci BakalářiOnline (starší mobilní aplikace Bakaláři již není podporována ze strany výrobce). 

Vážení rodiče, milí žáci a kolegové, přeji nám všem krásný školní rok plný každodenních setkání ve třídách, na chodbách i na společných akcích naší školy. Držte se!

Mgr. Milan Točík, ředitel školy

https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

Vloženo Od

G-one.tv video

zpět nahoru