×
Volby do školské rady

Ve středu 27. září se uskuteční volby do školské rady. Volební urna i hlasovací lístky budou připraveny v kanceláři školy dopoledne od 7.30 do 11.00 a odpoledne od 14.30 do 16.00. Všichni zákonní zástupci žáků, zletilí žáci i učitelé jsou zváni!

Domácí výuka žáků Gymnázia Dačice

Jak bude probíhat domácí výuka žáků gymnázia po dobu státem nařízené karantény, vysvětluje ve svém sdělení ředitel školy Mgr. Milan Točík.

2 minuty ke čtení vloženo před 4 roky

Vážení rodiče a milí žáci,
výuka na Gymnáziu Dačice probíhá od středy 11. 3. distančním způsobem podle aktuálního rozvrhu hodin. Do elektronické třídní knihy budou vyučující každý den zapisovat témata probírané látky, informační zdroje pro samostudium a také domácí úkoly.

Domácí úkoly budou žáci odevzdávat vyučujícím v elektronické podobě e-mailem, u žáků primy a sekundy prosím o případnou spolupráci rodiče. E-mailové kontakty na všechny vyučující jsou k dispozici na https://www.gymn-dacice.cz/cz/ucitele. Dotazy budou učitelé zodpovídat také prostřednictvím informačního systému Komens.

Kancelář gymnázia bude v provozu každý všední den od 8 do 11 a od 12 do 13 hodin.

Věřím, že tato nepříznivá situace nebude mít vliv na plnění školního vzdělávacího programu, a naopak přispěje ke zvýšení samostatnosti, zodpovědnosti a kreativity našich žáků. 

Budeme usilovat také o maximální využití alternativních informačních zdrojů, které nabízí moderní technologie a internet, jako jsou vzdělávací videa, podcasty, výukové programy apod. 

Děkuji Vám všem za spolupráci v nadcházejících dnech. 

Mgr. Milan Točík
tel.:  775 675 726

Vloženo Od
zpět nahoru