×
Prázdniny

Gymnázium Dačice přeje všem svým studentům i učitelům slunečné a odpočinkové dny letních prázdnin. Mějte se hezky!

Učitelé

Potřebujete konzultace s našimi učiteli? Kontakty naleznete zde.

Nejvhodnější doba pro telefonický kontakt je o přestávkách. Podívejte se na provoz našeho gymnázia nebo na konzultační hodiny jednotlivých učitelů.

Provoz školy   Pedagogický sbor


Mgr. Marcela Blahová, třídní primy
učitelka M, DG
blahova@gymn-dacice.cz

Ing. Jana Dvořáková
učitelka CH
dvorakova@gymn-dacice.cz

Ing. Dana Elsterová, třídní tercie
učitelka BI, VV
elsterova@gymn-dacice.cz

Bc. Natálie Hotařová
učitelka Z
hotarova@gymn-dacice.cz

Mgr. Karel Chalupa
učitel Z
chalupa@gymn-dacice.cz

Mgr. Miroslava Chňoupková, třídní sekundy
učitelka BI, CH
chnoupkova@gymn-dacice.cz

Mgr. Pavla Kloiberová, třídní septimy
učitelka D, RJ
kloiberova@gymn-dacice.cz

Mgr. Renata Kopačková, třídní 4. ročníku
učitelka NJ
kopackova@gymn-dacice.cz

Mgr. Naďa Koprová, třídní 2. ročníku
učitelka AJ
koprova@gymn-dacice.cz

Mgr. Marek Krajíček, třídní oktávy
učitel ČJ, ZSV
krajicek@gymn-dacice.cz

Mgr. Luboš Krátký
učitel ČJ, ZSV            
kratky@gymn-dacice.cz

Bc. Daniel Lovětínský
učitel TV
lovetinsky@gymn-dacice.cz

PaedDr. Vladimír Mareček
učitel M, F
marecek@gymn-dacice.cz

Mgr. Petra Mašátová, zástupkyně ředitele
učitelka ČJ, AJ, ZSV
masatova@gymn-dacice.cz

Mgr. Jakub Nemčik
učitel M, F
nemcik@gymn-dacice.cz

Mgr. Stanislava Nevrklová, třídní 3. ročníku
učitelka AJ, NJ
nevrklova@gymn-dacice.cz

Mgr. Kateřina Němečková, třídní sexty
učitelka ČJ, D
nemeckova@gymn-dacice.cz

RNDr. Alena Smejkalová
učitelka M, BI
smejkalova@gymn-dacice.cz

Mgr. Jana Šuhajová
učitelka NJ
suhajova@gymn-dacice.cz

Mgr. Karel Tobolka
učitel F, IVT
tobolka@gymn-dacice.cz

Mgr. Milan Točík, ředitel školy
učitel IVT
tocik@gymn-dacice.cz

Mgr. Petra Uchytilová, třídní kvinty
učitelka AJ, HV
uchytilova@gymn-dacice.cz

Mgr. Jana Vacková Hezinová, třídní kvarty
učitelka AJ, ZSV
vackova-hezinova@gymn-dacice.cz

Mgr. Zuzana Voldřichová, třídní 1. ročníku
učitelka BI, CH, TV
voldrichova@gymn-dacice.cz

Co se děje?

nahoru