Gymnázium Dačice | 70 let

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Přijímací řízení na střední školy se mění novelou školského zákona, která vstoupila v platnost 1. ledna 2024. Jaké jsou praktické dopady novely zákona a co to pro uchazeče o studium znamená? Dozvíte se v článku.

3 minuty ke čtení vloženo před 5 měsíci

Hlavní změny přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 se týkají procesu podávání přihlášek na střední školy. Přihlášku lze podat třemi způsoby:

  • elektronicky v on-line systému,
  • formou výpisu vytisknutého z on-line systému,
  • podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Doporučujeme všem uchazečům podávat přihlášky na střední školy elektronicky. Tento způsob je nejméně náročný a zároveň přináší nejvíce benefitů.

Kromě způsobu podání se mění také počet škol, na něž lze přihlášku podat. Jedná se o tři střední školy, respektive tři obory vzdělávání. Obory je nutné seřadit od prvního do třetího podle priorit. Nejvíce žádaný obor na první místo, nejméně žádaný obor na místo třetí. Pořadí oborů je rozhodující pro přijetí.

Termín pro podávání přihlášek na střední školy se od letošního roku zkracuje. Přihlášky je možné podat od 1. do 20. února 2024.

Samotné přijímací zkoušky se konají

  • 12. a 15. dubna do čtyřletého gymnázia,
  • 16. a 17. dubna do osmiletého gymnázia.

Nově také školy nemají povinnost zohledňovat při přijímacím řízení dosavadní studijní výsledky uchazečů. Lze se tedy setkat s případy, že střední školy nebudou přihlížet k výsledkům žáků ze základní školy. Gymnázium Dačice si však toto kritérium přijímacího řízení uchová a do výsledků přijímacích zkoušek promítne dlouhodobou práci žáka v podobě bodové bonifikace za vysvědčení z 8. a z pololetí 9. třídy, respektive ze 4. a z pololetí 5. třídy. 

Veškeré informace o přijímacím řízení naleznete na informačním webu Cermatu a MŠMT:

Přihlášky na střední školy

V úterý 23. ledna 2024 se uskuteční první ze tří přípravných kurzů k přijímacím zkouškám jak na čtyřleté, tak na osmileté gymnázium. Probíhat bude od 15.00 do 16.40 ve 2. patře budovy školy. Pod vedením našich pedagogů budou uchazeči řešit úlohy z českého jazyka a matematiky včetně jejich průběžného vyhodnocování. Kurz nabízíme zájemcům o studium zdarma bez předchozí registrace. Pro zákonné zástupce bude zároveň ve stejném termínu otevřen info koutek, ve kterém mohou získat přehled o nejdůležitějších termínech v přijímacím řízení či konzultovat podávání přihlášek na střední školy

Podrobné informace pro uchazeče o čtyřleté i osmileté studium jsme připravili na níže uvedených odkazech.

Čtyřleté studium

Osmileté studium

 

Vloženo Od
zpět nahoru